Objednávka trička "Extra chromozóm"

Ďakujeme Ti za záujem o podporu našej Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku (SDS) zakúpením trička Extra chromozóm.

Prosím vyplň objednávkový formulár. Do emailu obdržíš podrobné informácie o platbe (číslo účtu, variabilný symbol). Platbu realizuj prevodným príkazom.

Minimálna výška podpory, za ktorú posielame tričko, je 10 Eur.