Lenka Chovancová

Člen predsedníctva

Člen redakčnej rady

 

Bratislava

Členom predsedníctva som sa stala v máji 2017.

Moje doterajšie skúsenosti s Downovým syndrómom sú zatiaľ síce malé, ale moje odhodlanie pomáhať je veľké. Spolu s manželom Martinom sa staráme od narodenia o chlapčeka s touto diagnózou. Máme ho súdne zvereného do opatery. Maximko má v súčasnosti 2 roky. Jeho budúcnosť nám nie je ľahostajná, a preto sme sa snažili o tejto diagnóze a možnostiach dozvedieť čo najviac. Myslím, že pre neho a určite aj pre nás je veľmi dôležité, aby sme boli v kontakte s inými rodinami, ktoré majú podobné radosti, ale aj starosti, ktoré prídu až s pribúdajúcim vekom. Tieto veci si veľmi dobre uvedomujeme, a preto sme vďační, že môžeme byť súčasťou.

Aktívne sa venujem hľadaniu náhradných rodín pre detičky s DS, ktoré nemali to šťastie sa narodiť do milujúcej rodiny a boli umiestnené do ústavnej starostlivosti. Mojím cieľom je, aby deti s touto diagnózou vyrastali v rodinách a žili v rámci možností bežný normálny život. Som členkou redakčnej rady časopisu Slnečnica a členkou skupiny Down - pestún. Aktívne a rada pomáham rodinám, ktorým sa narodilo dieťatko s Downovým syndrómom a majú na chvíľu pocit, že sa im zrútil svet. Som v začiatkoch, plná nápadov a nadšenia, tak mi držte palce a ak máte tiež nápad, alebo chuť niečo zmeniť a spraviť čokoľvek pre kvalitnejší život našich detí,  tak sa nám ozvite :)