Peter Koleno

Člen kontrolnej komisie

 

Púchov

Člen SDS od roku 1998. Máme dcéru s DS, Máriu Kolenovú, ktorá bude mať v tomto roku 2016, 30 rokov. S Majkou sme sa zúčastňovali letných pobytov SDS, neskôr pobytov pre dospelých ľudí s DS, akcií SDS na Slovensku, konferencií, snemov SDS a iných aktivít konaných v rámci Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

Majka skončila 10-ročnú Špeciálnu základnú školu a pokračovala so vzdelávaním tri roky v Praktickej škole. V súčasnosti navštevuje krúžky v CVČ Včielka v Púchove. Majka rada vyšíva pred-kreslené obrázky, maľuje obrázky, pletie náramky šťastia, ktoré s radosťou rozdáva svojim blízkym a priateľom.

Niekoľko rokov som bol členom predsedníctva SDS, v súčasnosti som členom Kontrolnej komisie SDS. Spolu s manželkou sme boli aj členmi svojpomocnej skupiny pri SDS Down-pestún.