Spojme sa...

Obrázok používateľa admin

Prvého júla sme vďaka Nadácii Slovenskej sporiteľne spustili projekt Spojme sa.... Týmto projektom chceme dostať existenciu nášho združenia do povedomia širšej verejnosti a získať tak viac zanietencov pre jeho činnosť. Nezabúdame pritom ani na rodiny, práve jednotlivé aktivity im majú poskytnúť dostatok priestoru pre spoločné trávenie voľného času, pre vzájomné spoznanie sa a zdieľanie vlastných skúseností. Každé stretnutie je obohatením a príležitosťou na vytváranie nových priateľstiev.

V rámci projektu sme umožnili mnohým rodinám zažiť spoločné chvíle pri plávaní v rámci rekondičného pobytu v Liptovskom Jáne a taktiež zabezpečiť filmový zážitok pre takmer 30 detí s DS. Projekt pokračuje aj ďalšími aktivitami, o ktorých Vás budeme priebežne informovať na našej webovej stránke i na našej facebookovej stránke.
 

Mgr. Reháková Martina
koordinátorka projektu