Sprievodca právami pacienta na sociálnu a zdravotnú starostlivosť 2017

Obrázok používateľa admin

AOPP ďakuje pani viceprezidentke Miroslave Fovenyes z OZ Lymfoma Slovensko, ktorá v rámci projektu poradenských centier odviedla obrovský kus práce. Súčasťou projektu bolo aj  vypracovanie Brožúrky, ktorá je venovaná pacientom, poradenstvu v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Poslaním AOPP je chrániť práva, obhajovať a presadzovať záujmy pacientov, zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených fyzických osôb, a to v oblasti sociálnej, zdravotnej, vzdelávacej, kultúrnej a spoločenskej. Zároveň tento informačný materiál vysvetľuje pacientom aké agendy/životné situácie pacienta dané inštitúcie pokrývajú. Poskytuje mu aj stručný prehľad možností pomoci v sociálnej oblasti, ako aj prehľad práv v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Brožúra uvádza aj základné kontakty na inštitúcie a ďalšie zdroje informácii.
Informácie v tejto brožúre vychádzajú zo znení zákonov účinných k 01.04.2017.

Brožúrku nájdete na tomto mieste.


Fatal error: views_plugin_display::destroy(): The script tried to execute a method or access a property of an incomplete object. Please ensure that the class definition "metatag_views_plugin_display_extender_metatags" of the object you are trying to operate on was loaded _before_ unserialize() gets called or provide an autoloader to load the class definition in /data/f/6/f69d0b58-287b-4f9e-a63f-c1d4b3dd2bfb/downovsyndrom.sk/web/v16/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 286