Lepšie pochopiť život ľudí s Downovým syndrómom

Obrázok používateľa admin

Tlačová správa
Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA) bol v roku 2006 prvýkrát vyhlásený 21. marec ako Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v jednotlivých krajinách prispieť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom.

V utorok 21. marca 2017 si pripomíname 12. výročie Svetového dňa Downovho syndrómu. Hlas ľudí s Downovým syndrómom a tých, ktorí s nimi žijú a pracujú, každým rokom silnie.
Medzinárodná spoločnosť Downovho syndrómu (DSI) vyzýva priateľov na celom svete, aby vlastnými aktivitami a podujatiami prispeli k zvyšovaniu povedomia o tom, čo Downov syndróm je, čo znamená mať Downov syndróm, a akú dôležitú úlohu majú ľudia s Downovým syndrómom v našich životoch a komunitách.

Tento rok je kampaň zameraná na to, aby mohli ľudia s Downovým syndrómom hlasnejšie prehovoriť, aby boli vypočutí a mohli ovplyvňovať dôležité politické rozhodnutia a opatrenia  týkajúce sa ich života. Ľudia s Downovým syndrómom majú právo byť rovnocenne vnímaní vo všetkých aspektoch života spoločnosti.

Medzi priority kampane patrí vysvetľovať verejnosti a kľúčovým osobnostiam:

  • prečo je dôležité, aby ľudia s Downovým syndrómom a ich podporovatelia mohli vyjadriť svoj názor a mať vplyv na miestnej, národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni tvorby politík, ktoré politiky sú kľúčové a ovplyvňujú životy ľudí s Downovým syndrómom, a ako môžu zabezpečiť úplné začlenenie do spoločnosti v prípade ich implementácie,
  • ako sa môžu sebaobhajcovia a ich podporovatelia aktívne zapojiť do mediálnych kampaní či priamej obhajoby práv v legislatíve,
  • vysvetľovať, ako posilniť ľudí s Downovým syndrómom a ich podporovateľov pri sebaobhajovaní a poskytnúť im dostupné nástroje na dosiahnutie tohto cieľa.
  • „Chceme povzbudiť všetkých, aby zdieľali túto výzvu na sociálnych sieťach prostredníctvom #MyVoiceMyCommunity. Takto môžeme ukázať svetu, ako sa ľudia s Downovým syndrómom zapájajú do spoločnosti spolu s ostatnými,“ hovorí Robert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

Každý sa môže pridať. Zdieľajte aktivity WDSD alebo fotografie, správy, citáty, alebo si zvoľte svoj vlastný spôsob pomocou #MyVoiceMyCommunity alebo #WDSD17.
Aj v roku 2017 vyzveme ľudí, aby si v rámci iniciatívy LOTS of SOCKS dali 21. marca ponožky rôznych farieb či veľkostí a podporili povedomie o Downovom sydróme.
   
Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku (SDS)
SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien  
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR)

KONTAKTY:
Ing. Robert Lezo, SDS, www.downovsyndrom.sk, ds@downovsyndrom.sk
PhDr. Iveta Mišová, ZPMP v SR, www.zpmpvsr.sk, misova@zpmpvsr.sk
Mgr. Mária Machajdíková, SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien,  machajdikova@socia.sk

 

Fatal error: views_plugin_display::destroy(): The script tried to execute a method or access a property of an incomplete object. Please ensure that the class definition "metatag_views_plugin_display_extender_metatags" of the object you are trying to operate on was loaded _before_ unserialize() gets called or provide an autoloader to load the class definition in /data/f/6/f69d0b58-287b-4f9e-a63f-c1d4b3dd2bfb/downovsyndrom.sk/web/v16/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 286